Duszpasterstwa

opiekun: o. Grzegorz Przechowski OP

Duszpasterze:

Tomasz Mika OP
DA Brama
Plac Ofiar Katynia 1
70 – 452 Szczecin

www
fb
twitter

Duszpasterz:
Michał Laskowski OP

Duszpasterz:
Grzegorz Przechowski OP

Plac Ofiar Katynia 1
70 – 452 Szczecin

Opiekun:
Marek Jaskuła
Duszpasterz:
o. Piotr Laskowski OP

Plac Ofiar Katynia 1
70 – 452 Szczecin

www