Duszpasterstwa

opiekun: o. Adam Policha OP

Duszpasterze:

Adam Policha OP

DA Brama
Plac Ofiar Katynia 1
70 – 452 Szczecin

www
fb
twitter

Duszpasterz:
Michał Laskowski OP

Plac Ofiar Katynia 1
70 – 452 Szczecin

www

Duszpasterz:
Michał Laskowski OP

Duszpasterz:
Grzegorz Przechowski OP

Plac Ofiar Katynia 1
70 – 452 Szczecin

Opiekun:
Marek Jaskuła
Duszpasterz:
br. Tomasz Kalisz OP

Plac Ofiar Katynia 1
70 – 452 Szczecin

www