Duszpasterstwa

Duszpasterze:

Patryk Zakrzewski OP

DA Brama
Plac Ofiar Katynia 1
70 – 452 Szczecin

www
fb
twitter

Duszpasterz:
Michał Laskowski OP

Plac Ofiar Katynia 1
70 – 452 Szczecin

www

Duszpasterz:
Paweł Pawlikowski OP

Duszpasterz:
Grzegorz Przechowski OP

Plac Ofiar Katynia 1
70 – 452 Szczecin

Opiekun:
Hanna Sieczka

Plac Ofiar Katynia 1
70 – 452 Szczecin

www