DLA KOGO?

Do naszego duszpasterstwa zapraszamy katolików, którzy znajdują się w sytuacji, w której z obiektywnych przyczyn nie mogą zawrzeć ślubu zgodnie z wymaganiami wiary katolickiej, chociażby tego bardzo chcieli. Przeszkodą dla nich jest to, że wzięli ślub w Kościele, cywilnie rozwiedli się i ponownie zawarli związek cywilny. Tęsknią za spowiedzią i Komunią św. i pragną zakorzenienia w Kościele. Duszpasterstwo daje poczucie wspólnoty, w której możemy przebywać dzięki wspólnej Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie różańcowej i spotkaniom dyskusyjnym. Podstawowym przewodnikiem dla nas jest wezwanie zawarte w adhortacji apostolskiej „Familiaris Consortio”. Jan Paweł II napisał w niej m.in: „Wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni powinni uczestniczyć w jego życiu”.

Zapraszamy na spotkanie Duszpasterstwa Związków Niesakramentalnych, które odbędzie się w czwartek 9 marca o godz. 19.00 w klasztorze, w sali Trójcy Św.

 

W parafii p.w. Św. Stanisława Bpa na Osiedlu Bukowym powstało Duszpasterstwo Osób Niesakramentalnych. Spotkania odbywają w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca o godz. 19.00.
W kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny (ul. Królowej Korony Polskiej) działa Duszpasterstwo Małżonków Osamotnionych. Spotkania odbywają się w trzecie czwartki miesiąca o godz. 18.00 na Mszy św., po której jest także spotkanie w salce. Duszpasterzem jest ks. Wiesław Jankowski.