Jezus powiedział: „To Ja jestem bramą owiec”.
(J 10,7)

Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie „Brama” (dawniej „Akwarium”) jest wspólnotą studentów, którzy pod przewodnictwem duszpasterzy wspólnie poszukują prawdy i dzielą się swoją wiarą. To także miejsce, do którego zawsze można przyjść i czuć się u siebie – posiedzieć w kuchni, czy też pomodlić się w kaplicy. To wreszcie regularne spotkania i wspólne wyjazdy, które pomagają pogłębiać wiarę i budować wspólnotę.

Zapraszamy! Wstąp do „Bramy”!