Nie jesteśmy zakonnikami, chociaż jesteśmy członkami Zakonu.

Zakon Dominikański od początku swojego istnienia składa się z trzech gałęzi: braci, mniszek i świeckich.

Nasza, świecka gałąź, funkcjonuje w oparciu o Regułę Fraterni Świeckich św. Dominika, zatwierdzoną przez Kongregację ds. Zakonów i Instytutów Świeckich przekazaną nam przez Generała Zakonu.

Na spotkaniach, które odbywają się w każdą środę, wspólnie modlimy się, rozmawiamy, czytamy Pismo św. i dokumenty Kościoła, a także próbujemy coraz lepiej się poznawać.

Staramy się dawać świadectwo naszej wiary w naszym codziennym świeckim życiu oraz uczestniczymy w wielu inicjatywach , które mają miejsce w naszym klasztorze.

Tak jak pozostałe gałęzie Zakonu Kaznodziejskiego „wspieramy się” na czterech filarach:

W skład obecnej rady naszej fraterni w kadencji 2022-2025 wchodzą:

przełożony fraterni – Wojciech Kuźniar
zastępca przełożonego – Dariusz Klukiewicz
mistrz formacji – Ewa Skotnicka
sekretarz – Patrycja Dominiak
infirmarz – Artur Polakowski

Asystentem naszej szczecińskiej fraterni jest o. Kamil Deryło OP.

Więcej informacji na temat świeckich dominikanów można znaleźć na ogólnopolskiej stronie: swieccy.dominikanie.pl.