Domowy Kościół pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych. Są to:

codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego,
regularne spotkania ze słowem Bożym,
codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem,
codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu,
comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw),
uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.