I przyśniła się Jakubowi drabina oparta na ziemi, a wierzchołkiem swym sięgająca nieba. (Rdz 28)

Z duszpasterstwem młodzieży jest jak z gitarą. Nie wiemy o ile stopni trzeba przekręcić klucz, by gitara była dobrze nastrojona. Wiemy jednak jak powinna brzmieć. Podobnie jak strojąc gitarę będziemy tak długo przekręcali kołki, aż usłyszymy właściwy dźwięk, tak długo w duszpasterstwie sprawdzamy różne propozycje, aż przekonamy się, że znaleźliśmy formę adekwatną do sytuacji i do ludzi, których daje nam Bóg.

„Drabina” to grupa młodzieży od początków gimnazjum aż do matury. Tu staramy się nastroić ową gitarę, aby usłyszeć właściwy dźwięk, wierząc, że dla każdego człowieka Chrystus ma niepowtarzalne sposoby dotarcia. Chcemy być świadkami świata niewidzialnego, przekuwając wiarę na życie i zapraszając w nie Pana Boga.