„Wiara i Światło” jest ruchem wspólnotowym. W sercu tych wspólnot znajdują się osoby zranione przez mniej lub bardziej poważne upośledzenie umysłowe. Wokół nich skupiają się ich rodzice oraz przyjaciele. Wspólnoty Wiary i Światła nie są wspólnotami życia, lecz grupami, których członkowie spotykają się w regularnych odstępach czasu i tworzą między sobą coraz głębsze więzi poprzez dzielenie się swoimi trudnościami i swoją nadzieją, poprzez modlitwę i Eucharystię.

W naszej parafii spotyka się wspólnota „Nadzieja”, gromadząca 25 członków.