Zapraszamy wszystkich, którzy mają pragnienie pogłębiania życia duchowego na drodze modlitwy kontemplacyjnej.
Spotkania grupy modlitwy kontemplacyjnej opierają się na formie „lectio divina” zaczerpniętej z Tradycji Kościoła:
lectio (czytanie fragmentu Słowa Bożego),
– meditatio (rozważanie w ciszy Słowa Bożego),
– oratio (spontaniczna modlitewna odpowiedź połączona z dzieleniem się Słowem i uwielbienie),
– contemplatio (modlitwa  trwania w obecności Bożej przez 20 minut w ciszy).

Spotykamy się w każdy wtorek o godz. 20:00 w klasztorze – w sali  bł. Jordana i Diany (wejście przez furtę klasztoru). Spotkania trwają około 1 godziny. W każdy pierwszy wtorek miesiąca, po zakończeniu części modlitewnej, mamy czas dzielenia się naszym doświadczeniem praktykowania modlitwy „pustych rąk”.

Jeżeli masz pragnienie modlić się z nami w ten sposób, zapraszamy!

Na spotkanie zabierz ze sobą Pismo Święte.