Kontakt

Klasztor OO. Dominikanów pw. św. Dominika
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Dominika

Plac Ofiar Katynia 1
70 – 452 Szczecin
Tel.: 91 442 58 60

nr rachunku bankowego:

56 1600 1084 1841 2097 8000 0002


Przeor klasztoru, proboszcz parafii

Maciej Biskup

o. Maciej Biskup OP

kontakt

tel.: 91 442 58 73

Jeśli szukasz danych kontaktowych bezpośrednio do któregoś z mieszkańców klasztoru kliknij tutaj

Kancelaria parafialnakliknij tutaj.