Wspólnota Modlitewna Pneumatofora swoją nazwę zaczerpnęła od ikony Matki Bożej Niosącej Ducha, która jest naszą Patronką. Opieramy się na dwóch filarach: rozważanie Słowa Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu. Do zadań wspólnoty należy modlitwa wstawiennicza za innych.

Spotkania odbywają się od września do czerwca według planu:

pierwszy czwartek miesiąca
Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem „Czas Miłosierdzia” – w kościele, o godzinie 19:05 (spotkanie otwarte)

drugi czwartek miesiąca
czytanie Pisma Świętego w sali św. Alberta o godzinie 19:05 (spotkanie otwarte)

trzeci czwartek miesiąca
Msza święta o godzinie 19:05 w kaplicy adoracji dla naszej wspólnoty
po Mszy Adoracja w ciszy (spotkanie w gronie wspólnoty)

czwarty czwartek miesiąca
czytanie Pisma Świętego w sali św. Alberta o godzinie 19:05 (spotkanie w gronie wspólnoty)

Kontakt do duszpasterza: [email protected]