Wspólnota Modlitewna Pneumatofora swoją nazwę zaczerpnęła od ikony Matki Bożej Niosącej Ducha. Maryja na tej ikonie przedstawiona jest z wzniesionymi rękami do modlitwy wstawienniczej za każdego człowieka u swojego Syna Jezusa Chrystusa. Pragniemy razem z Maryją spotykać się na modlitwie wspólnotowej, która jest przede wszystkim nieustannym wielbieniem Boga za Jego dobroć i miłosierdzie względem każdego człowieka. Modlimy się za siebie, by odkrywać i poznawać Boga, ale także modlimy się za tych, którym ciężko wierzyć, praktykować, którzy są zniewoleni przez złego ducha, albo przeżywają trudne chwile w życiu osobistym. Staramy się nieustannie dziękować Bogu, bo sami nic uczynić nie możemy bez Jego pomocy.

Pochylamy się na Słowem Bożym, które jest żywym Słowem Boga skierowanym do każdego człowieka. Dzielimy się tym, jak usłyszane Słowo rzeźbi w naszym sercu ścieżkę do Boga. Rozważamy Różaniec, jako najprostszą modlitwę kontemplacji Boga. Staramy się trwać na Adoracji i Mszy świętej, które są sercem i centrum Kościoła i wiary chrześcijańskiej.

Jednak szczególnym celem naszej wspólnoty jest takie trwanie na modlitwie osobistej, ale w łączności ze wspólnotą, by na miarę możliwości umysłu i serca człowieka przybliżać się do Tajemnicy Boga.

Wielbimy Boga bo wierzymy, że aniołowie w Niebie nieustannie oddają Bogu Chwałę Jemu należną. Bogu ta chwała niczego nie dodaję, ale człowieka uczy pokory i prostoty. Pozwala zobaczyć miłość Ojcowską do swoich synów i córek, pozwala widzieć własne wady i słabości, którymi Bóg się nie załamuje, ale z których nas nieustannie pragnie podnosić. Przedstawiamy Bogu tych, którzy sami nie mogą dojść do Niego, wierząc, że przyjaciele którzy rozebrali dach nad miejscem w którym nauczał Jezus po to, by przynieść do Niego sparaliżowanego na jego łożu uzdrowiła nie tylko ich przyjaciela, ale także umocniła wiarę i nadzieję, tych czterech przyjaciół, którzy go przynieśli.

Adorujemy Jezusa Miłosiernego ukrytego w Najświętszym Sakramencie, bo w nim zostawił nam pamiątkę swojej Męki i Zmartwychwstania.

Spotkania odbywają się od września do czerwca według planu:

pierwszy czwartek miesiąca
Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem „Czas Miłosierdzia” – KOŚCIÓŁ godz. 19:05

drugi czwartek miesiąca
czytanie Pisma Świętego w sali św. Alberta o godz. 19:05 (spotkanie w gronie wspólnoty)

trzeci czwartek miesiąca
Msza święta o godz. 19:05 w kaplicy adoracji dla naszej wspólnoty
po Mszy Adoracja w ciszy (spotkanie w gronie wspólnoty)

czwarty czwartek miesiąca
czytanie Pisma Świętego w sali św. Alberta o godz 19:05 (spotkanie otwarte)