O sakramencie małżeństwa

Przygotowanie katechetyczne

1. Odbycie katechez przedmałżeńskich w jednej z form:

  • Nauki przedślubne:
  • Rekolekcje weekendowe dla narzeczonych (www.rekolekcje.dominikanie.pl lub inne…)
  • Kursy online zatwierdzone przez kompetentne władze kościelne (nie wszystkie kursy internetowe są honorowane; niektóre z nich można traktować jedynie uzupełniająco)

2. Wizyta w poradni rodzinnej (we własnej parafii)
Dla par zawierających ślub w naszej parafii: 602 342 923 lub 606 240 035 lub 797 479 505 (telefon czynny we wtorki w godz. 16:00 – 17:00).

Dla par spoza parafii: [email protected]

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa w Kościele

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu telefonicznie lub mailowo umówić się na spisanie protokołu.

Należy przedstawić poniższe dokumenty:

  • Pisemna zgoda proboszcza swojej parafii (nie jest wymagane jeśli któryś z narzeczonych należy do naszej parafii)
  • aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania (data wystawienia świadectwa chrztu nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu!)
  • świadectwo ukończenia katechezy szkolnej z ostatniej klasy (do wglądu)
  • zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie z USC o braku przeszkód, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi). Data wydania zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu. Zaświadczenia wydawane są w USC miejsca stałego pobytu jednej ze stron (kobiety lub mężczyzny, oboje obecni).
  • dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek

 


Osoby spoza parafii, chcące zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza obecnego miejsca zamieszkania.


Sakramentu Małżeństwa zasadniczo udzielamy w soboty, między 13.30 a 17:30.

 

 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ