O sakramencie małżeństwa

Przygotowanie katechetyczne

1. Odbycie katechez przedmałżeńskich w jednej z form:

 • Nauki przedślubne:
  • kurs przedmałżeński – terminy / zapisy / program >> kliknij tutaj <<
  • tradycyjnie w formie 6 spotkań
 • Rekolekcje weekendowe dla narzeczonych (www.rekolekcje.dominikanie.pl lub inne…)
 • Kursy online zatwierdzone przez kompetentne władze kościelne (nie wszystkie kursy internetowe są honorowane; niektóre z nich można traktować jedynie uzupełniająco)

2. Wizyta w poradni rodzinnej (we własnej parafii)
Dla par zawierających ślub w naszej parafii: 797 479 505 (telefon czynny we wtorki w godz. 16:00 – 17:00) lub 602 342 923 lub 606 240 035

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa w Kościele

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu telefonicznie lub mailowo umówić się na spisanie protokołu.

Należy przedstawić poniższe dokumenty:

 • Pisemna zgoda proboszcza swojej parafii (nie jest wymagane jeśli któryś z narzeczonych należy do naszej parafii)
 • aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia świadectwa chrztu nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu!)
 • świadectwo przyjęcia bierzmowania
 • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy (do wglądu)
 • zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi). Data wydania zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu. Zaświadczenia wydawane są w USC miejsca stałego pobytu jednej ze stron (kobiety lub mężczyzny, oboje obecni). Uzyskuje się je w tym samym dniu. Wymagane są odpisy skrócone aktów urodzenia – jeżeli akty urodzeń osób zawierających małżeństwo znajdują się w innych USC.
 • dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i data urodzenia

 


Osoby spoza parafii, chcące zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza obecnego miejsca zamieszkania.


Sakramentu Małżeństwa zasadniczo udzielamy w soboty, między 13.30 a 17:30.

 

 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ