O sakramencie małżeństwa

Przygotowanie katechetyczne

1. Odbycie katechez przedmałżeńskich w jednej z form:

2. Wizyta w poradni rodzinnej
Podczas wakacji nieczynna…

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa w Kościele

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu telefonicznie lub mailowo umówić się na spisanie protokołu.

Należy przedstawić poniższe dokumenty:

  • pozwolenie proboszcza swojej parafii (nie jest wymagane jeśli któryś z narzeczonych należy do naszej parafii)
  • aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia świadectwa chrztu nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu!)
  • świadectwo przyjęcia bierzmowania
  • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy (do wglądu)
  • zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi). Data wydania zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu. Zaświadczenia wydawane są w USC miejsca stałego pobytu jednej ze stron (kobiety lub mężczyzny, oboje obecni). Uzyskuje się je w tym samym dniu. Wymagane są odpisy skrócone aktów urodzenia – jeżeli akty urodzeń osób zawierających małżeństwo znajdują się w innych USC.
  • dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i data urodzenia, pesel

 


Osoby spoza parafii, chcące zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza obecnego miejsca zamieszkania.


Sakramentu Małżeństwa zasadniczo udzielamy w soboty, między 13.30 a 17:30.

 

 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ