O sakramencie małżeństwa

Przygotowanie katechetyczne

1. Odbycie katechez przedmałżeńskich w jednej z form:

 • Nauki przedślubne:
 • Rekolekcje weekendowe dla narzeczonych (www.rekolekcje.dominikanie.pl lub inne…)
 • Kursy online zatwierdzone przez kompetentne władze kościelne (nie wszystkie kursy internetowe są honorowane; niektóre z nich można traktować jedynie uzupełniająco)

2. Wizyta w poradni rodzinnej (we własnej parafii)
Dla par zawierających ślub w naszej parafii: 501 312 022 lub 602 342 923 i 606 240 035.

Dla par spoza parafii: [email protected]

Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa w Kościele

Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu telefonicznie lub mailowo umówić się na spisanie protokołu.

Należy przedstawić poniższe dokumenty:

 • pisemna zgoda proboszcza swojej parafii (nie jest wymagane jeśli któryś z narzeczonych należy do naszej parafii)
 • aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania (data wystawienia świadectwa chrztu nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu!)
 • świadectwo ukończenia katechezy szkolnej z ostatniej klasy (do wglądu)
 • zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich
 • zaświadczenie o wizytach w poradni rodzinnej
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie z USC o braku przeszkód, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi). Data wydania zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu.
 • dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek

 


Osoby spoza parafii, chcące zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza obecnego miejsca zamieszkania.


Sakramentu Małżeństwa zasadniczo udzielamy w soboty, między 13.30 a 17:30.

 

 

O SAKRAMENCIE MAŁŻEŃSTWA – ZOBACZ