Otwarte spotkania modlitewne odbywają się w

I i III czwartek miesiąca o godzinie 19:00.

uwaga: w marcu wyjątkowo w II i IV czwartek miesiąca.

Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej z radością odkrywa łaskę Pięćdziesiątnicy powszechnie określaną jako „chrzest w Duchu Świętym”, przez co pojmuje późniejsze rozbudzenie pierwotnej łaski sakramentalnej. To rozbudzenie ożywia ewangelizację i przepowiadanie. Doświadczenie to postrzegamy jako dziedzictwo całego Kościoła i tak jak Nowacjan odkrywamy, że Pan „wzbudza w Kościele proroków, udziela wiedzy nauczycielom, każe mówić językowi, dokonuje cudów i uzdrowień, spełnia wielkie dzieła, udziela umiejętności rozeznawania duchów, przydziela zadania rządzącym, służy wiedzą, rozdaje i łączy w harmonijną całość wszelkie inne charyzmaty […]”*. To Duch Święty jest w nas źródłem nowej ewangelizacji i nowego życia moralnego, które ona głosi i wzbudza, przynosząc owoce świętości i misyjności (por. Veritatis Splendor 108). Dzięki Niemu bracia i siostry z nową mocą i wiarą rozpoznają Kościół Katolicki jako swoją Matkę, a Eucharystia staje w centrum ich życia.