Celem naszej Fundacji jest wspieranie działalności Zakonu Dominikanów poprzez prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w duchu posłannictwa Zakonu Dominikanów. W ciągu ostatnich lat realizowaliśmy wiele projektów i przedsięwzięć, takich jak Tydzień Społeczny, Dominikańska Szkoła Wiary, Akademia Rodzinna czy Diagnoza Społeczna 2010.

Numer KRS: 0000248804