Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które łączą się w codziennej modlitwie różańcowej. Stowarzyszenia Żywego Różańca powstały w 1826 roku i wpisują się w kilkusetletnią tradycję dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty.

Przynależność do wspólnoty wiążę się z wieloma przywilejami. Członek Żywego Różańca jest zobowiązany do odmawiania jednej tajemnicy w ciągu dnia, natomiast otrzymuję zasługę jakby odmawiał cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
•    w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
•    Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
•    Ofiarowania Pańskiego (2 II),
•    Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
•    Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
•    Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
•    w święto Królowej Różańca świętego 7 października.
•    oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

   Opiekunem Żywego Różańca przy parafii św. Dominika jest o. Adam Policha. W razie pytań zachęcamy do kontaktu (tel. 663 026 951, [email protected]).

Czerwiec 2020r.

Intencja papieska:
Za cierpiących, aby pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa odnaleźli
drogi życia.

Krucjata Modlitwy za Ojczyznę:
Aby uczestnictwo we Mszy św. było dla każdego spotkaniem z żywym
Jezusem
i owocowało życiem Ewangelią w codzienności.

Intencja parafialna:
O dary Ducha Świętego dla nas i bliskich nam osób.

Kolejna zmiana tajemnic różańcowych odbędzie się
w  niedzielę 05.07.2020r. po Mszy św. o godz. 8:00.