Aby poznawać liturgię i uczyć się nią żyć, ministranci służą w naszej parafii podczas mszy świętych oraz nabożeństw. Do obowiązków ministrantów należy służba przy ołtarzu podczas mszy niedzielnych oraz raz w tygodniu podczas Mszy Świętej o godz. 18.00, a także na nabożeństwach różańcowych w październiku o godz. 17.30.

Aby pogłębiać swoją wiedzę o liturgii oraz wiarę w Boga, ministranci uczestniczą raz na dwa tygodnie w „zbiórce”. Są to zajęcia formacyjne, które pomagają w nauce sumiennego wypełniania powierzanych im obowiązków oraz odpowiedzialności za własne czyny, a także miłości i szacunku do Boga i ludzi