Pierwszy klasztor znajdował się na Pomorzu Zachodnim, w Kamieniu Pomorskim.

Jak wiemy z nie datowanego dokumentu, około 1227 r.  książę pomorski Warcisław III (1211–1264) nadał dominikanom grunt przy kościele św. Idziego, sam kościół natomiast został otrzymany od synów Cecisława ( Zetizlauici). Wśród świadków nadania był biskup kamieński Konrad II. Dominikanie do Kamienia przybyli z Krakowa, prawdopodobnie za sprawą św. Jacka Odrowąża.

Kres konwentu w Kamieniu Pomorskim nastał w 1534 r. po tym, jak książęta pomorscy – Barnim IX Pobożny (1501–1573) i Filip I (1515–1560) na „Sejmiku Trzebiatowskim” przyjęli luteranizm jako religię państwową, sekularyzując tym samym wszystkie dobra kościelne . Od tego czasu zabudowania klasztorne i kościół św. Idziego ulegały powolnej dewastacji, większość zakonników opuściło Kamień. W 1539 roku ostatni dominikanin prosił księcia o wzięcie pod opiekę i możliwość pozostania w klasztorze aż do śmierci, która prawdopodobnie nastąpiła jeszcze w tym samym roku.

Historia zakonu w Szczecinie rozpoczyna się na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas, o. Aleksander Hauke – Ligowski wraz z o. Januarym Puszem odwiedzili kilka razy Szczecin, rozglądając się za odpowiednim miejscem do założenia klasztoru. Myślano wówczas o nie odbudowanym jeszcze kościele św. Jakuba i taką propozycję złożono biskupowi Wilhelmowi Plucie, ordynariuszowi diecezji gorzowskiej. Wkrótce jednak okazało się, że w Szczecinie organizowana jest nowa diecezja i jej pierwszy biskup ks. Jan Stroba przeznaczył kościół św. Jakuba na katedrę. Na początku lat 80. rozpoczęła się nowa tura rozmów – już z ks. bp Kazimierzem Majdańskim. Były m.in. przymiarki do objęcia kościoła na Osowie, a także do adaptacji dawnej wieży ciśnień na Pomorzanach (dziś mieści się tam kościół MB Jasnogórskiej). Nie doszło jednak do żadnych konkretnych uzgodnień.

Dopiero 30 czerwca 1988 r. ówczesny prowincjał o. Tadeusz Marek skierował do ks. bp Kazimierza Majdańskiego oficjalne zgłoszenie przez dominikanów gotowości do pracy. Odpowiedź pozytywna przyszła 22 grudnia 1988 roku, z podaniem konkretnej lokalizacji – zbieg ul. Unisławy i Wielkopolskiej. 23 lutego 1989 roku Rada Prowincji uchwaliła decyzję o rozpoczęciu pracy w Szczecinie od maja 1989. 15 maja do Szczecina przyjechał o. Jan Piątkowski, a 15 czerwca podpisano akt notarialny wieczystej dzierżawy działki przeznaczonej na plac kościelny.

A teraz może trochę suchej chronologii:

1989

20.06– rozpoczęcie grodzenia placu kościelnego
10.07– podpisanie umowy o dzierżawę dodatkowego terenu , na którym stanęła kaplica
16.07– poświęcenie placu budowy oraz pierwsza Msza św. na placu, w pobliżu miejsca, gdzie przed II wojną światową stał kościół, wybudowany w latach 1910–1911 dla gminy ewangelickiej i zniszczony w czasie nalotów alianckich, a jego ruiny rozebrano po 1945 r. Mszy św. przewodniczył ks. bp. Stanisław Stefanek,
15.08 – przybycie o. Stanisława Tasiemskiego OP, duszpasterza akademickiego i inteligencji
11.09 – przyjazd z Warszawy o. Mirosława Nowaka, duszpasterza młodzieży
23.09 – rozpoczęło się ustawianie stalowej konstrukcji kaplicy
26.09 – decyzja Rady Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego o tym, że przyszły kościół będzie pod wezwaniem św. Dominika
03.12 – konsekracja kaplicy św. Dominika – dokonał jej ks. bp Kazimierz Majdański
14–16.12 – pierwsze rekolekcje dla młodzieży akademickiej – prowadził je o. Maciej Zięba OP
24.12– pierwsza Pasterka
27.12– rozpoczęcie pierwszej wizyty kolędowej, która trwała do Wielkiego Tygodnia

1990

08.08 – pierwszy odpust w Uroczystość św. Dominika,
25.12 – wejście w życie dekretu biskupa szczecińsko-kamieńskiego, ks. Kazimierza Majdańskiego o erekcji parafii pw. św. Dominika w Szczecinie; pierwszym proboszczem mianowany został o. Jan Piątkowski OP
27.12 – wydanie dekretu przez generała Zakonu Kaznodziejskiego o erygowaniu domu zakonnego pw. św. Dominika w Szczecinie

1992

07.07 – uzyskanie decyzji Urzędu Miejskiegoo ustaleniu lokalizacji i zatwierdzenie projektu koncepcyjnego zespołu sakralnego

1994

16.08 – pierwszy kandydat z naszej parafii br. Marcin Mogielski, wraz z drugim szczecinianinem, br. Adamem Sulikowskim, przyjęli habit dominikański
8.12 – pierwsza wizytacja generała Zakonu o. Timothy Radcliffa OP

1995

3.06 – pierwszy festyn parafialny
8.08 – poświęcenie domu duszpastersko-klasztornego przez ks. abp Mariana Przykuckiego
7.10 – decyzja prowincjała Zakonu o podniesieniu domu do rangi klasztoru
10.10 – wybór o. Mirosława Nowaka na pierwszego przeora i mianowanie go także proboszczem

1996

08.30 – wydanie przez Urząd Miejski zezwolenia na budowę kościoła i rozpoczęcie prac

1997

04.06 – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła – kamienie są trzy i pochodzą z Bazyliki św. Piotra w Rzymie, grobu św. Dominika w Bolonii oraz z kościoła w Kamieniu Śląskim – miejsca pochodzenia św. Jacka Odrowąża

1998

08.11 – objęcie urzędu przeora i proboszcza przez o. Witolda Słabiga OP
24.12 – pierwsza Pasterka w nowym kościele

1999

05.30 – Msza prymicyjna o. Marcina Mogielskiego.

2000

05.06 – pierwsze święcenia kapłańskie w naszym kościele o. Artura Musialskiego, przyjęte z rąk ks. abp. Zygmunta Kamińskiego.

2001

03.10 – pierwsze spotkanie osób chcących założyć w Szczecinie fraternię świeckich dominikanów
13.10 – pierwszy wykład w Dominikańskiej Szkole Wiary, który wygłosił o. Jacek Salij OP

2003

27.09–5.10 pierwsze misje parafialne, które prowadził ks. Stanisław Orzechowski – duszpasterz akademicki z Wrocławia

2004

11.10 – oficjalne erygowanie przy klasztorze fraterni świeckich dominikanów pw. bł. Jordana i bł. Diany,
26.10 – wybór nowego przeora – został nim o. Cezary Jenta OP

2007

18.11 – uroczyste wprowadzenie do kościoła relikwii św. Jacka (jemu poświęcona jest mała uliczka przy Urzędzie Miejskim w Szczecinie)

2008

04.06 – pierwsza w naszym kościele uroczystość złożenia ślubów wieczystych przez br. Wojciecha Dudzika OP

2009

marzec– montaż w kościele stałego ołtarza, ambonki i tabernakulum z granitu a w lipcu instalacja nowej chrzcielnicy

2010

październik – wybór o. Marcina Jelenia n nowego przeora

2011

grudzień– pożegnanie z Bazyliką pod Blachą – przestała pełnić funkcje liturgiczne i została oddana do dyspozycji Teatru Lalek Pleciuga

2012

05.06– wizyta generała Zakonu o. Bruno Cadore OP i poświęcenie przez niego obrazu św. Dominika umieszczonego w prezbiterium kościoła

2013

05.13 instalacja nowego przeora, którym został wybrany o. Maciej Biskup, powołany również na proboszcza parafii

2014

15.05 – jubileusz 25 – lecia pobytu dominikanów w Szczecinie
24.05 – obchody dodatkowego Odpustu św. Dominika. połączonego z corocznym Festynem Dominikańskim, który na prośbę klasztoru i arcybiskupa Andrzeja Dzięgi ustanowiła przez Stolicę Apostolską w Uroczystość Przeniesienia Relikwii św. Dominika