Mieszkańcy

Maciej Biskup OP

przeor klasztoru, proboszcz parafii, ojciec duchowny dekanatu Szczecin-Niebuszewo, prowadzi nauki przedmałżeńskie
w niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godz. 11:00

kontakt
tel.: 91 442 58 73

Florian Szczygieł OP

bibliotekarz, promotor różańca, spowiednik w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym

tel.: 91 442 58 67

Aleksander Hauke-Ligowski OP

kontakt
tel.: 91 442 58 60

Antoni Staszewski OP

 

kontakt
tel.: 91 442 58 68

Władysław Noga OP

zakrystianin

Grzegorz Przechowski OP

opiekun Fraterni, duszpasterz rodzin, prezbiter neokatechumenatu, duszpasterz małżeństw niesakramentalnych

kontakt
tel. 91 442 58 72

Grzegorz Łukawski OP

sędzia Sądu Metropolitalnego, prezbiter neokatechumenatu

kontakt
tel.: 91 442 58 74

Patryk Zakrzewski OP

duszpasterz akademicki, zakrystianin i liturgista klasztoru
w niedziele najczęściej odprawia mszę św. o godz. 19:00 (akademicką)

kontakt
tel.: 91 442 58 63

Adam Choma OP

odpowiedzialny za fundację „Veritas”, opiekun Akademii Rodzinnej, drugi duszpasterz akademicki, katecheta

kontakt

Łukasz Detmer OP

syndyk klasztoru, pomoc w przygotowaniu do bierzmowania młodzieży,  opiekun grupy charytatywnej i strony internetowej klasztoru
w niedziele najczęściej odprawia mszę św. o godz. 20:30

kontakt
tel.: 91 442 58 69

Michał Laskowski OP

subprzeor, duszpasterz młodzieży, odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania (młodzież),
w niedziele najczęściej odprawia mszę św. o godz. 17:15

kontakt
tel.: 91 442 58 71

Paweł Pawlikowski OP

wikariusz parafii, opiekun ministrantów, duszpasterz Dominikańskiej Grupy Modlitewnej „Pneumatofora”
w niedziele najczęściej odprawia mszę św. o godz. 12:30

kontakt
tel.: 91 442 58 65