Mieszkańcy

Maciej Biskup OP

przeor klasztoru, proboszcz parafii, ojciec duchowny dekanatu Szczecin-Niebuszewo, prowadzi nauki przedmałżeńskie
w niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godz. 11:00

tel.: 91 442 58 73

Kontakt

Florian Szczygieł OP

bibliotekarz, promotor różańca, spowiednik w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym

tel.: 91 442 58 67

Aleksander Hauke-Ligowski OP

tel.: 91 442 58 60

Kontakt

Antoni Staszewski OP

tel.: 91 442 58 68

Kontakt

Władysław Noga OP

zakrystianin

Grzegorz Łukawski OP

sędzia Sądu Metropolitalnego, prezbiter neokatechumenatu

tel.: 91 442 58 74

Kontakt

Grzegorz Przechowski OP

opiekun Fraterni, duszpasterz rodzin, prezbiter neokatechumenatu, duszpasterz małżeństw niesakramentalnych

tel. 91 442 58 72

Kontakt

Michał Śliż OP

pomoc w parafii

Kontakt

Patryk Zakrzewski OP

duszpasterz akademicki, zakrystianin i liturgista klasztoru
w niedziele najczęściej odprawia mszę św. o godz. 19:00 (akademicką)

tel.: 91 442 58 63

Kontakt

Łukasz Detmer OP

syndyk klasztoru, pomoc w przygotowaniu do bierzmowania młodzieży, opiekun DSW, grupy charytatywnej i strony internetowej klasztoru
w niedziele najczęściej odprawia mszę św. o godz. 20:30

tel.: 91 442 58 69

Kontakt

Michał Laskowski OP

subprzeor, duszpasterz młodzieży, odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania (młodzież),
w niedziele najczęściej odprawia mszę św. o godz. 17:15

tel.: 91 442 58 71

Kontakt

Paweł Pawlikowski OP

wikariusz parafii, opiekun ministrantów, duszpasterz Dominikańskiej Grupy Modlitewnej „Pneumatofora”
w niedziele najczęściej odprawia mszę św. o godz. 12:30

tel.: 91 442 58 65

Kontakt