Mieszkańcy

Maciej Biskup OP

przeor klasztoru, proboszcz parafii, ojciec duchowny dekanatu Szczecin-Niebuszewo, prowadzi nauki przedmałżeńskie
w niedzielę najczęściej odprawia mszę św. o godz. 11:00

tel.: 91 442 58 73

Kontakt

Florian Szczygieł OP

bibliotekarz, promotor różańca, spowiednik w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym

tel.: 91 442 58 67

Kontakt

Aleksander Hauke-Ligowski OP

tel.: 91 442 58 74

Kontakt

Antoni Staszewski OP

tel.: 91 442 58 68

Kontakt

Władysław Noga OP

zakrystianin

Grzegorz Łukawski OP

sędzia Sądu Metropolitalnego, prezbiter neokatechumenatu

tel.: 91 442 58 64

Kontakt

Marek Urbanowski OP

tel.: 91 442 58 34

Kontakt

Grzegorz Przechowski OP

opiekun Fraterni, duszpasterz rodzin, prezbiter neokatechumenatu, duszpasterz małżeństw niesakramentalnych

tel. 91 442 58 72

Kontakt

Marcin Dejnaka OP

zakrystianin

Kontakt

Patryk Zakrzewski OP

duszpasterz akademicki, zakrystianin i liturgista klasztoru
w niedziele najczęściej odprawia mszę św. o godz. 19:00 (akademicką)

tel.: 91 442 58 63

Kontakt

Łukasz Detmer OP

syndyk klasztoru, pomoc w przygotowaniu do bierzmowania młodzieży, opiekun DSW, grupy charytatywnej i strony internetowej klasztoru
w niedziele najczęściej odprawia mszę św. o godz. 20:30

tel.: 91 442 58 69

Kontakt

Michał Laskowski OP

subprzeor, duszpasterz młodzieży, odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania (młodzież),
w niedziele najczęściej odprawia mszę św. o godz. 17:15

tel.: 91 442 58 71

Kontakt

Paweł Pawlikowski OP

wikariusz parafii, opiekun ministrantów, duszpasterz Dominikańskiej Grupy Modlitewnej „Pneumatofora”
w niedziele najczęściej odprawia mszę św. o godz. 12:30

tel.: 91 442 58 65

Kontakt