Kontakt

Klasztor OO. Dominikanów pw. św. Dominika
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Dominika

Plac Ofiar Katynia 1
70 – 452 Szczecin
Tel.: 91 442 58 60

nr rachunku bankowego:

ofiary na klasztor: 83 1600 1084 1841 2097 8000 0001

ofiary na inwestycje i remonty w kościele: 56 1600 1084 1841 2097 8000 0002


Przeor klasztoru, proboszcz parafii

Maciej Biskup

o. Maciej Biskup OP

kontakt

tel.: 91 442 58 73

Jeśli szukasz danych kontaktowych bezpośrednio do któregoś z mieszkańców klasztoru kliknij tutaj

Kancelaria parafialna jest czynna w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek, między 16.00 a 17.30. Uwaga! W Wielkim Tygodniu tylko w poniedziałek i wtorek.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 442 58 75. W sprawach nagłych, dotyczących parafii, proszę dzwonić na nr komórki: +48 728 429 940