Chrzest Święty w naszej parafii udzielany jest obecnie (podczas trwania epidemii) w soboty popołudniu poza Mszą Świętą.

Jeśli kalendarz nie wyświetla się prawidłowo na smartfonie – kliknij tutaj.

Chrzest dziecka jest przywilejem rodziców wierzących, którzy wraz z chrzestnymi biorą na siebie obowiązek wychowania go w wierze (wprowadzenie we wspólnotę Kościoła, w katechezę i życie sakramentalne). Nie można udzielić chrztu dziecku, którego opiekunowie nie mogliby lub nie chcieliby podjąć wypełnienia tego obowiązku.

  • Zgłaszając chrzest należy przedstawić odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane personalne rodziców i chrzestnych (imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresy zamieszkania).
  • Osoby spoza naszej parafii, chcące aby ich dziecko było ochrzczone w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza.
  • Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła sakrament bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem (przyjmuje sakramenty; nie prowadzi życia sprzecznego z zasadami wiary). Osoba, która ma być chrzestnym zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia od swojego proboszcza.
  • Rodzice i chrzestni mają obowiązek wziąć udział w katechezie przedchrzcielnej. Zasadniczo piątek przed chrztem o godz. 19:00 (patrz kalendarz powyżej ze względu na wyjątki).