Terminy ustalamy w kancelarii parafialnej. Zasadniczo udzielamy chrztu w soboty popołudniu oraz niedziele podczas Mszy Świętej o godz. 11:00.

Jeśli kalendarz nie wyświetla się prawidłowo na smartfonie – kliknij tutaj.

Chrzest dziecka jest przywilejem rodziców wierzących, którzy wraz z chrzestnymi biorą na siebie obowiązek wychowania go w wierze (wprowadzenie we wspólnotę Kościoła, w katechezę i życie sakramentalne). Nie można udzielić chrztu dziecku, którego opiekunowie nie mogliby lub nie chcieliby podjąć wypełnienia tego obowiązku.

  • Zgłaszając chrzest należy przedstawić odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane personalne rodziców i chrzestnych (imiona, nazwiska, rok urodzenia oraz adresy zamieszkania).
  • Osoby spoza naszej parafii, chcące aby ich dziecko było ochrzczone w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza.
  • Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła sakrament bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem (przyjmuje sakramenty; nie prowadzi życia sprzecznego z zasadami wiary). Osoba, która ma być chrzestnym zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia od swojego proboszcza.
  • Rodzice i chrzestni mają obowiązek wziąć udział w katechezie chrzcielnej. Zasadniczo odbywają się one w piątki o godz. 19:30. Prosimy, by udział w katechezie umówić wcześniej w kancelarii parafialnej lub mailowo przez formularz kontaktowy.
    UWAGA! ⚠️ Ze względu na trwający stan epidemii, istnieje możliwość odbycia katechezy chrzcielnej także online. Do takiego trybu, w obecnej sytuacji, zachęcamy. W celu umówienia się na taką katechezę prosimy o kontakt z br. Piotrem Laskowskim OP: formularz kontaktowy.

Rodzice będący w związku nieregularnym mogą ochrzcić dziecko, jeśli podejmą się wychowania go w wierze. Świadectwo rodziców pełni kluczową rolę w tym wychowaniu, dlatego istotny jest ich stosunek do prowadzenia życia sakramentalnego. Brak nadziei na realne wprowadzanie dziecka w wiarę wspólnoty Kościoła stanowi przeszkodę otrzymania chrztu w okresie dzieciństwa.