Terminy ustalamy w kancelarii parafialnej. Zasadniczo udzielamy chrztu w niedziele podczas Mszy Świętej o godz. 11:00.

Chrzest dziecka jest przywilejem rodziców wierzących, którzy wraz z chrzestnymi biorą na siebie obowiązek wychowania go w wierze (wprowadzenie we wspólnotę Kościoła, w katechezę i życie sakramentalne). Nie można udzielić chrztu dziecku, którego opiekunowie nie mogliby lub nie chcieliby podjąć wypełnienia tego zobowiązania.

Przygotowanie i dokumenty:

  • Rozmowa z rodzicami w kancelarii parafialnej (zgoda proboszcza w przypadku osób spoza parafii św. Dominika).
  • Akt urodzenia dziecka oraz dane personalne rodziców i chrzestnych (imiona, nazwiska, rok urodzenia oraz adresy zamieszkania).
  • Chrzestni posiadający poświadczenie swojego proboszcza (rodzicami chrzestnymi mogą być osoby różnej płci, które ukończyła 16 lat, przyjęły sakrament bierzmowania, są wierzącymi i praktykującymi katolikami (przyjmują sakramenty i nie prowadzą życia sprzecznego z zasadami wiary).
  • Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych (zasadniczo odbywają się one w piątki o godz. 19:30. Prosimy, by udział w katechezie umówić wcześniej w kancelarii parafialnej lub mailowo).

Rodzice będący w związku nieregularnym mogą ochrzcić dziecko, jeśli podejmą się wychowania go w wierze. Świadectwo rodziców pełni kluczową rolę w tym wychowaniu, dlatego istotny jest ich stosunek do prowadzenia życia sakramentalnego. Brak nadziei na realne wprowadzanie w wiarę wspólnoty Kościoła stanowi przeszkodę otrzymania chrztu w okresie dzieciństwa.