Chrzest Święty w naszej parafii udzielany jest obecnie (podczas trwania epidemii) w soboty popołudniu poza Mszą Świętą.

  • Zgłaszając chrzest należy przedstawić odpis aktu urodzenia dziecka oraz dane personalne rodziców i chrzestnych.
  • Osoby spoza naszej parafii, chcące aby ich dziecko było ochrzczone w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza.
  • Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem; jeśli żyje w małżeństwie to sakramentalnym. Osoba, która ma być chrzestnym zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia od swojego proboszcza.
  • Chrzestni i rodzice są zobowiązani do przedstawienia w kancelarii danych osobowych, a więc: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania.
  • Katecheza: Osoby proszące o chrzest dla swoich dzieci w naszej parafii – zarówno rodzice, jak i chrzestni, mają obowiązek uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej. Zasadniczo piątek przed chrztem o godz. 19:00 (patrz kalendarz powyżej ze względu na wyjątki).