Artykyuły miesiąca:Styczeń 2016

1. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w parafii. Za serdecznie przyjęcie, wspólną modlitwę, i rozmowę gorąco dziękujemy. Zobowiązani jesteśmy złożonymi ofiarami, które przeznaczymy na inwestycje oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem parafii i klasztoru. 2. W związku z pojawiającymi się sygnałami ze strony parafian o tym, że po domach chodzą osoby zbierające datki na kościół, powołując się na parafię, chcemy poinformować, że nikogo takiego nie wysyłaliśmy i gorąco przestrzegamy przed oszustami. 3. Jeszcze dziś trwa akcja […]
1. Jutro, w poniedziałek, 25 stycznia zapraszamy do Katedry na nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem ks. abpa Andrzeja Dzięgi, kończące Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 2. W najbliższy wtorek, 26 stycznia pod hasłem „Chrześcijanie i Muzułmanie: razem wobec przemocy popełnianej w imię religii” odchodzimy XVI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. W ten dzień zapraszamy na godz. 19.00 do klasztornej krypty na projekcję filmu „Ludzie Boga” i dyskusję nt. możliwości pokojowej koegzystencji chrześcijan i muzułmanów, […]
1. Dziś w Kościele Katolickim po raz XIX przeżywamy Dzień Judaizmu. Obchody zbiegają się z 50 rocznicą ogłoszenia przez Sobór Watykański II deklaracji Nostra aetate. Episkopat Polski kieruje List – http://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x93452/episkopat-polski-o-wspolnym-dziedzictwie-chrzescijan-i-zydow/, w którym czytamy m.in.: „(…) deklaracja pośród innych rodzajów dialogu wyróżnia dialog chrześcijan i Żydów. Jego wyjątkowość polega na tym, że rodzi się on ze świadomości duchowego pokrewieństwa obydwu religii. W duchu nauczania Soboru św. Jan […]