Kościół Katolicki w Polsce w najbliższą niedzielę, 17 stycznia, obchodzi już po raz dziewiętnasty Dzień Judaizmu, zainicjowany pod wielkim wpływem papieża św. Jana Pawła II. Ojciec Święty w swym nauczaniu niejednokrotnie i dobitnie przypominał chrześcijanom, że żydzi to nasi starsi bracia, którym zawdzięczamy wiarę w Boga Jedynego i że „kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jest on obchodzony w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, a więc 17 stycznia. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 r. właśnie pod hasłem „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”. Co roku centralne obchody tego Dnia odbywają się w jednym z polskich miast. Poszczególne diecezje przygotowują na ten dzień specjalne wezwania modlitwy powszechnej, organizują nabożeństwa Słowa Bożego, rozważania biblijne, spotkania modlitewne czy spotkania z przedstawicielami gmin żydowskich. Odbywają się także okolicznościowe koncerty muzyki, sesje popularnonaukowe czy zwiedzanie synagog. Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski prowadzi dialog z przedstawicielami judaizmu; jego celem jest upowszechnianie postaw dialogu i życzliwości wobec Żydów w środowiskach chrześcijańskich. Powołany w 1996 r. Komitet jest kontynuacją Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

O związkach Jezusa z judaizmem świadczy sama Ewangelia – chociażby ten fragment ewangelii wg św. Łukasza, w którym czytamy, w tłumaczeniu Romana Brandstaettera, polskiego pisarza żydowskiego pochodzenia, że Jezus „przybył do Nazarhetu, gdzie się wychował i wstąpił w dniu Szabatu według swego zwyczaju do synagogi” (14,16).

W przeddzień Dnia Judaizmu, w sobotę 16 stycznia, o godz. 19.15, pragniemy zaprosić do naszego kościoła, wraz z Gminą Wyznaniową Żydowską w Szczecinie oraz Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Szczecienie, na wspólne przeżywanie zakończenia żydowskiego Szabatu. W planie spotkania dwugłos żydowsko-katolicki n.t. szabatu. Wykład „Szabat w Judaizmie” poprowadzi Mikołaj Rozen , przewodniczący Gminy Żydowskiej w Szczecinie a wykład „Szabat w Ewangelii i w liturgii Kościoła Katolickiego” poprowadzi przeor o. Maciej Biskup.

Po wykładach odbędzie się koncert pieśni żydowskiej, w wykonaniu Chóru Kameralnego Okręgowej Izby Lekarskiej „remedium” w Szczecinie, pod dyrekcją prof. Ryszarda Handke.

Dzień Judaizmu 2016 (563x800)