1. Dziś w Kościele Katolickim po raz XIX przeżywamy Dzień Judaizmu. Obchody zbiegają się z 50 rocznicą ogłoszenia przez Sobór Watykański II deklaracji Nostra aetate. Episkopat Polski kieruje List – http://ekai.pl/wydarzenia/ekumenizm/x93452/episkopat-polski-o-wspolnym-dziedzictwie-chrzescijan-i-zydow/, w którym czytamy m.in.:

„(…) deklaracja pośród innych rodzajów dialogu wyróżnia dialog chrześcijan i Żydów. Jego wyjątkowość polega na tym, że rodzi się on ze świadomości duchowego pokrewieństwa obydwu religii. W duchu nauczania Soboru św. Jan Paweł II – nawiązując przy tym do słów Adama Mickiewicza – określał Żydów „starszymi braćmi w wierze”, a Benedykt XVI dodawał, że są oni dla nas również „ojcami w wierze”. Rozwijając myśl Soboru, Jan Paweł II uczył, że kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka również judaizm. Sprawia to, że religia Żydów nie jest dla chrześcijan religią zewnętrzną, lecz religią wewnętrzną. Zgłębianie tajemnicy Kościoła prowadzi ku spotkaniu z Żydami będącymi uczestnikami Przymierza, które Bóg zawarł w przeszłości i któremu wielu potomków Abrahama jest nadal wiernych, będąc świadkami Jedynego Boga, Stwórcy nieba i ziemi, zawsze obecnego w dziejach człowieka (…).Dlatego dialog chrześcijańsko-żydowski nie może być nigdy traktowany jako „religijne hobby” nielicznej grupy zapaleńców, lecz powinien coraz bardziej przenikać do głównego nurtu duszpasterstwa, takiego jak katecheza, głoszenie Słowa Bożego, pielgrzymki do Ziemi Świętej. Świadomość judaistycznych korzeni chrześcijaństwa pozwala głębiej zrozumieć Boży plan zbawienia, u początku którego pozostaje lud wybrany. W jego łonie Bóg przygotowuje wcielenie Syna Bożego”.

W związku z tą rocznicą, kilkudziesięciu rabinów z całego świata skierowało do chrześcijan oświadczenie „Wypełniać Wolę Naszego Ojca w Niebie: w stronę partnerstwa pomiędzy Żydami i chrześcijanami” – http://www.fzp.net.pl/judaizm/oswiadczenie-rabinow-na-temat-relacji-z-chrzescijanstwem, w którym czytamy:

„Teraz, kiedy Kościół Katolicki uznał wieczne przymierze między Bogiem, a Izraelem, my, Żydzi, możemy potwierdzić konstruktywną trwałość chrześcijaństwa, jako naszego partnera w odkupieniu świata, bez obaw, że zostanie to wykorzystane w celach misyjnych (…) uznajemy, że chrześcijaństwo nie jest ani przypadkiem, ani błędem, ale rezultatem Bożej woli i darem dla narodów”.

2. Jutro, w poniedziałek 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, w tym roku przeżywany go pod hasłem: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (por. 1 P 2,9). Zapraszamy do udziału w nabożeństwach ekumenicznych w kościołach różnych bratnich wspólnot chrześcijańskich. Program Tygodnia na stronie: http://szczecin.kuria.pl/wspolnoty/ekumenizm/Tydzien-Modlitw-o-Jednosc-Chrzescijan-2016_2787

3. Natomiast we wtorek, 26 stycznia pod hasłem „Chrześcijanie i Muzułmanie: razem wobec przemocy popełnianej w imię religii” odbędą się obchody XVI Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. W ten dzień zapraszamy na godz. 19.00 do klasztornej krypty na projekcję filmu „Ludzie Boga” i dyskusję nt. pokojowej koegzystencji chrześcijan i muzułmanów oraz ekstremizmu w imię Boga.

4. W sobotę, 23 stycznia zapraszamy na kolejny wykład DSW, z cyklu „IX sposobów modlitwy św. Dominika”. Wykład o praktyce umartwienia świętego, zatytułowany „Podnosząc się z ziemi, brał dyscyplinę” poprowadzi w krypcie, o godz. 16.00, o. Patryk Zakrzewski.

5. Także w sobotę, 23 stycznia zapraszamy mężczyzn na jednodniowe warsztaty formacyjne „Pięć Prawd Życia Mężczyzny” przygotowane przez o. Richarda Rohr’a OFM, które prowadzi. Tomasz Alexiewicz, w godz. 09:00 – 18:00 (recepcja od godziny 08:30), w sali Świętej Trójcy naszego klasztoru. Koszt warsztatów wynosi 22 zł. Zgłoszenia w dniu warsztatów. Informacja pod nr 501 144 845 codziennie w godz. 17:00- 21:00.

6. Również sobotę, 23 stycznia, Akademia Rodzinna zaprasza na wykład zatytułowany „Rodzina w pułapce. Co robić, gdy ktoś bliski nadużywa alkoholu?”, który poprowadzi psycholog pani Paulina Jastrzębska. Wykład odbędzie się w sali Jordana i Diany o godzinie 16:00

7. Wspólnota Przymierze Miłosierdzia zaprasza na Rekolekcje Ruah dla osób powyżej 30 roku życia pragnących doświadczenia Chrystusa mocą Ducha Świętego, które odbędą się w sobotę 23 stycznia w Szkołach Salezjańskich na ul. Ku Słońcu 124. Szczegóły na plakacie i ulotkach.

8. W przyszłą niedzielę, 24 stycznia w naszym kościele, w ramach ogłoszeń odbędzie się promocja a po Mszach św. sprzedaż najnowszej książki o. Macieja Zięby OP „Kłopot za kłopotem. Katolik w dryfujacej Europie” https://www.wdrodze.pl/opis,1296,Klopot_za_klopotem__Katolik_w_dryfujacej_Europie.html

9. Na tablicy ogłoszeń i stronie klasztoru znajduję się ostatnia cześć planu kolędy. Kończy się ona we wtorek 26 I. W ten dzień, po wcześniejszym zgłoszeniu w zakrystii, odbędzie się kolęda uzupełniająca.

Plan:

– poniedziałek, 18 stycznia: Wielkopolska: 43a, 43c, 44; Niedziałkowskiego: 4, 15, 15A, 16, 17, 18, 47A, 47 B; Wąska: 1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a.
– wtorek, 19 stycznia: Wąska: 4b, 5, 5a, 6, 7, 8; Unisławy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13B, 13E.
– środa, 20 stycznia: Unisławy: 12, 13, 14, 15, 18, 19.
– czwartek, 21 stycznia: Unisławy: 16, 17, 20, 20A; Wyzwolenia: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37.
– piątek, 22 stycznia: Wyzwolenia: 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59.
– sobota, 23 stycznia: Wyzwolenia: 61, 63, 65, 67, 69, 71, 30, 32.
– niedziela, 24 stycznia: Wyzwolenia: 34, 36, 38, 40, 42, 44.
– poniedziałek, 25 stycznia: Wyzwolenia: 75, 75A, 75B, 77, 79, 81, 83, 85.
– wtorek, 26 stycznia: Wyzwolenia: 87, 89, 91, 93, 95, 97, + UZUPEŁNIENIA