Artykyuły miesiąca:Marzec 2020

1. Arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta wszystkim wiernym do 19 kwietnia z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii transmitowanej. Ks. biskup dołącza także prośbę o modlitwę w intencjach Ojca Świętego Franciszka, Kościoła Powszechnego, w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii. Z naszego kościoła transmitowane są przez internet niedzielne Msze Święte o godz. 11, 12:30 i 20:30; […]
1. Przypominamy, że ks. Arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej każdemu kto czuje obawę przed zarażeniem oraz osobom w podeszłym wieku, dzieciom i ich opiekunom. Wedle rozporządzeń państwowych w kościele może nadal przebywać jednocześnie do 50 osób, ale prosimy by nie narażać siebie ani innych na zarażenie i nie przychodzić w tym czasie do kościoła bez poważnej potrzeby duchowej. Szczególnie apelujemy do osób starszych by pozostały w domach. Jeśli któraś z takich osób potrzebowała […]
1. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego ks. Arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej osobom w podeszłym wieku, wiernym, którzy mają objawy infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. W kościele może przebywać jednocześnie do 50 osób, ale prosimy by nie narażać siebie i innych na zarażenie […]
1. Dziś rozpoczęliśmy rekolekcje parafialne. Od jutra do środy nauki będą głoszone podczas Mszy Świętych o godz. 8:00 i 12:00 oraz po Mszy Świętej o godz. 18:00 (główna nauka rekolekcyjna). 2. Dziś (niedziela) po ostatniej Mszy Świętej rozpoczniemy całodobową adorację Najświętszego Sakramentu w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z rodzin naszej Archidiecezji. Adoracja zostanie przerwana w poniedziałek rano o godz. 6:30 i będzie kontynuowana po Mszy o godz. 8:00 w kaplicy adoracji. Jednocześnie podejmiemy […]