1. Przypominamy, że ks. Arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej każdemu kto czuje obawę przed zarażeniem oraz osobom w podeszłym wieku, dzieciom i ich opiekunom.

Wedle rozporządzeń państwowych w kościele może nadal przebywać jednocześnie do 50 osób, ale prosimy by nie narażać siebie ani innych na zarażenie i nie przychodzić w tym czasie do kościoła bez poważnej potrzeby duchowej.

Szczególnie apelujemy do osób starszych by pozostały w domach. Jeśli któraś z takich osób potrzebowała by pomocy np. w zakupach, prosimy o informację.

W dni powszednie można z nami modlić się przez internet podczas różańca o 17:30 i Mszy Świętej o 18:00; codziennie umieszczamy także nagrane kazanie i pisemny komentarz do czytań mszalnych na naszej stronie internetowej.

Przy okazji obecnej sytuacji odżyło wiele kontrowersji związanych ze sposobem przyjmowania Komunii Świętej. Przypominamy, że Kościół w nauczaniu powszechnym ani lokalny biskup nie zakazał żadnego ze sposobów przyjmowania Komunii. Zwykłym sposobem jest przyjmowanie Komunii do ust, jednak dopuszcza się także przyjmowanie na rękę, co w obecnej sytuacji wydaje się bezpieczniejsze. Zewnętrzna postawa jest ważna o tyle, o ile odzwierciedla stan łaski uświęcającej, który jest najważniejszym wyznacznikiem przystąpienia do Komunii i na ten stan ducha nauczanie Kościoła zwraca przede wszystkim uwagę.

Dlatego osoby które decydują się przyjąć Komunię na rękę uczulamy, aby robić to z należytym szacunkiem, tzn. oddać cześć przez przyklęknięcie lub skłon przed podejściem do kapłana, a następnie spożyć Komunię przy nim.

Osoby zaś, które pragną przyjąć Komunię bezpośrednio do ust prosimy, aby podchodziły na końcu.

2. Spowiedź obecnie odbywa się w zwyczajny sposób w kruchcie kościoła.

3. W kropielnicach nie ma wody święconej. Poświęcamy wodę w przyniesionych naczyniach każdemu kto, o to prosi.

4. Kancelaria parafialna jest otwarta w normalnych dniach funkcjonowania tylko dla spraw niecierpiących zwłoki.

5. W dniu dzisiejszym nie będzie nabożeństwa Gorzkich Żali o godz. 16:00.

6. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, obchodzimy Dzień Świętości Życia. Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji w tym dniu w prywatnej modlitwie.

7. Pozostajemy z Wami w duchowej łączności i zapraszamy codziennie o godz. 20:30 do modlitwy w swoich domach. W tym czasie adorujemy Pana Jezusa w kaplicy klasztornej za Was wszystkich. Modlitwę kończymy śpiewem suplikacji i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

8. Na koniec ośmielamy się prosić Was o wsparcie finansowe, ponieważ utrzymanie kościoła i klasztoru wiąże się ze stałymi wydatkami niezależnie od funkcjonowania (są to głównie: utrzymanie pracowników i opłaty). Bóg zapłać za zrozumienie i wyrazy odpowiedzialności.