DSW-2016/2017

Od kilku lat działa przy naszym klasztorze filia Dominikańskiej Szkoły Wiary.
Raz w miesiącu odbywają się wykłady prowadzone przez dominikanów z różnych stron Polski, a także przez innych zaproszonych gości. Wykłady przeznaczone są dla wszystkich chętnych. Istnieje możliwość zadawania pytań, a także rozmów kuluarowych przy herbacie i ciastku.

Tematyka spotkań jest bardzo różnorodna, dotyczy m.in. duchowości, społecznej nauki Kościoła, moralności, sakramentów, sztuki, filozofii i historii.

baner

22 października 2016, godz. 16.00
„Tomasz z Akwinu – wyzwanie i szansa”
dr hab. Michał Paluch OP

12 listopada 2016, godz. 16.00
„Doktor Anielski o aniołach i demonach”
mgr Łukasz Detmer OP

10 grudnia 2016, godz. 16.00
„Chrystus drogą do człowieka. Chrystologia św. Tomasza”
dr Paweł Klimczak OP

14 stycznia 2017, godz. 16.00
„św. Tomasz o szczęściu”
dr Michał Mrozek OP

11 lutego 2017, godz. 16.00
„Niewypowiedziany – objawiony – bliski.
Bóg w Trójcy Jedyny w refleksji św. Tomasza z Akwinu”
mgr lic. Wojciech Gołaski OP

25 marca 2017, godz. 16.00
„Od Wcielonego Słowa mają moc.
Tajemnica sakramentów wg św. Tomasza”
dr Michał Golubiewski OP

22 kwietnia 2017, godz. 16.00
„Tomasz z Akwinu – komentator Biblii”
dr Marian Hanusek OP

13 maja 2017, godz. 16.00
„Św. Tomasz z Akwinu o Matce Bożej”
prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP

24 czerwca 2017 , godz. 16.00
„Ani anioł, ani zwierz. Tomasz z Akwinu o człowieku”
prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP

Nagrania DSW 2015-2016 – IX sposobów modlitwy św. Dominika