Jak co roku, zapraszamy na czuwanie przed Niedzielą Pięćdziesiątnicy, gdy na Apostołów modlących się razem z Maryją w wieczerniku, zstąpił Duch Święty, tworząc z nich pierwszy Kościół. Modlitwę poprowadzi Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej.