Zapraszamy na Mszę świętą dziękczynną za miniony rok, w sobotę 31 grudnia o godzinie 18:00. Następnie zawierzymy nadchodzący rok 2023 Dzieciątku Jezus. Będziemy modlić się przed figurką praskiego Jezulatko, otrzymaną od kard. Dominika Duki z okazji konsekracji naszego kościoła.