2022.10.29-30

Święcenia

Życzenia i Agapa

Msza prymicyjna