Zapraszamy do modlitwy Słowem Bożym i adoracji Najświętszego Sakramentu ze wspólnotą Pneumatofora.