Bracia szczecińskiego klasztoru dominikanów wybrali o. Krzysztofa Frąckiewicza OP na drugą przeorską kadencję.

Wybór został zatwierdzony przez prowincjała o. Łukasza Wiśniewskiego OP. Urząd przeora zostanie objęty w niedzielę 29 maja.