Zapraszamy w niedzielę  23.05 w ramach minifestynu do księgarenko-kawiarenki.