1. Dziś na Jasnych Błoniach przy figurze św. Jana Pawła II organizowana jest akcja „USŁYSZ” w miejsce dorocznego Marszu dla Życia. Od godz. 12.00 do godz. 21.00 każdy, kto popiera wartość życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmieci, będzie mógł dać o tym świadectwo poprzez uderzenie w dzwon „Głos Nienarodzonych”, który został pobłogosławiony przez Ojca Świętego Franciszka w ubiegłym roku w Rzymie.

2. We najbliższy wtorek w godz. 16:00-17:30 w klasztorze po raz ostatni będzie można odpisać z pomocą p. Marii 1% podatku na rzecz Fundacji „Veritas”.

3. W piątek obchodzimy Uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski.

4. W ramach obchodów 77-go Tygodnia Miłosierdzia zebraliśmy na działalność diecezjalnej Caritas i grupy charytatywnej naszej parafii 2682 zł.

5. Na prośbę Urzędu Statystycznego w Szczecinie przekazujemy informację o rozpoczęciu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany ustawowo do wypełnienia formularza spisowego. Można to zrobić przez internet lub telefonicznie. Więcej informacji można znaleźć na tablicy ogłoszeń w kruchcie.

6. Dzisiejsza Niedziela przeżywana jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. W tym roku jest on obchodzony pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”, a motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Niedziela Biblijna jest także od 2017 r. Dniem Narodowego Czytania Pisma Świętego, którego organizatorem jest „Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II”. Ogólnopolskie uroczystości związane z V Narodowym Czytaniem Pisma Świętego odbędą się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie oraz na Jasnej Górze. Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Marka.