1. Jutro (poniedziałek 12 kwietnia) bp. Henryk Wejman udzieli w naszym kościele bierzmowania młodzieży. Prosimy by nie przychodzić na Mszę świętą o godz. 18:00 ze względu na limit miejsc. Nie będzie tego dnia także nabożeństwa różańcowego o godz. 17:30.

2. 1% podatku na rzecz Fundacji „Veritas” wspierającej działalność charytatywną i kulturalną przy naszym klasztorze można odpisać z pomocą pani Marii we wtorek w godz. 16:00-17:30 w klasztorze.

3. W niedzielę, 18 kwietnia zamiast dorocznego Marszu dla Życia organizowana jest akcja „USŁYSZ”, która odbędzie się przy figurze św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach w Szczecinie od godz. 12.00 do godz. 21.00. Akcja „USŁYSZ” polegać będzie na tym, że każdy popierający wartość życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmieci, będzie mógł dać o tym świadectwo poprzez uderzenie w dzwon „Głos Nienarodzonych”, który został pobłogosławiony przez Ojca Świętego Franciszka w ubiegłym roku w Rzymie.

4. W ramach obchodów 77-go Tygodnia Miłosierdzia pod hasłem: „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia” przeprowadzana jest zbiórka pieniędzy na działalność charytatywną Caritas. Na ten cel przekazane zostaną ofiary wrzucone w tym tygodniu do skarbonki dla ubogich (obok stolika z gazetami).