1. W czwartek zapraszamy na adorację w kościele od godz. 17:00, a po niej na Mszę Święta dziękczynną za miniony rok. W Piątek (01 stycznia) obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – godziny Mszy Świętych według porządku niedzielnego. W sobotę (02 stycznia) będziemy modlić się za
Grzegorza Łukawskiego OP, który w tym dniu obchodzi swoje imieniny. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 8:00.

2. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętych o godz. 9:30, 11:00, 19:00 i 20:30 oraz w sobotę o 18:00 będzie kolędować w naszym kościele zespół Czeremszyna z Ukrainy.

3. W okresie kolędowym będziemy odwiedzać tylko te domy, do których zostaniemy zaproszeni. Mimo odwołania zwyczajowej wizyty duszpasterskiej obejmującej wszystkich parafian, zostawiamy taką możliwość szczególnie ze względu na osoby żyjące w izolacji, które pragną, by się z nimi pomodlić i pobłogosławić mieszkanie. Zgłoszenia można składać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej do piątku.