1. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na ogrzewanie kościoła 12 tyś + 700 zł otrzymane od rodziców dzieci, które przystąpiły 20 września do I Komunii Świętej. Bóg zapłać za złożone ofiary! Jednocześnie przypominamy, że ławki pod ścianami nie są wyposażone w ogrzewanie.

2. W najbliższy piątek zapraszamy do pomocy w przedświątecznym sprzątaniu kościoła po Mszy o godz. 18:00.

3. Od jutra (poniedziałek) zapraszamy do udziału w rekolekcjach adwentowych pt. „Eucharystia, przejście Pana”. Poprowadzi je ks. Piotr Gałas przy oprawie muzycznej Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej. Odbędą się one podczas wieczornych Mszy Świętych od poniedziałku do środy. Rekolekcje będą transmitowane przez internet.

4. Papież poświecił najbliższy rok św. Józefowi w 150 rocznicę ogłoszenia go patronem Kościoła. Z tej okazji udzielony zostaje odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską. Treść dekretu dostępna na tablicy ogłoszeń w kruchcie oraz na naszej stronie internetowej.

5. Ogłoszenia diecezjalne:

1) W czwartek 17 grudnia przypada 50 rocznica protestu szczecińskich robotników. Zachęcamy do modlitwy w intencji ofiar.

2) Prezes Instytutu Pamięci zwrócił się do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z prośbą, o włączenie się w inicjatywę uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego w Polsce „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło wolności”. Akcja ta polega na postawieniu w oknie swoich domów/mieszkań zapalonych świec dziś (niedziela 13 grudnia) o godz. 19:30, co nawiązuje do historycznych gestów św. Jana Pawła II oraz Ronalda Regana, Prezydenta Stanów Zjednoczonych, którzy pamiętnego 13 grudnia 1981 r. w ten właśnie sposób wyrazili swój sprzeciw wobec polityki władz komunistycznych w Polsce.