W poniedziałek, 14 września br., w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w ramach „II Stacji  przygotowań do Jubileuszu 2000-lecia Zbawienia i Odkupienia w 2033 r.”, Ksiądz Arcybiskup Metropolita prosi wszystkich o uczczenie Krzyża Świętego poprzez Jego adorację w kościołach, przed ołtarzem eucharystycznym, w intencji zachowania wiary w naszych rodzinach i w całej Polsce oraz w intencji przebłagania za grzechy i zgorszenia w naszej Ojczyźnie, a także o opanowanie pandemii i  zachowanie Bożego ładu w Polsce.
Adoracja Krzyża przy zapalonej Paschalnej Świecy powinna być przygotowana dla wiernych we wszystkich kościołach Archidiecezji w godzinach wskazanych przez Duszpasterzy, aby wszyscy wierni mogli adorować Krzyż.