Nabożeństwo w I czwartek miesiąca nazywamy „czasem miłosierdzia”. Trwamy z Jezusem, z którego otwartego serca, jak ze źródła wód, wypływa dla nas łaska. Rozpoczynamy od krótkiej katechezy, a następnie prowadzona jest modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Nabożeństwo kończy się zwykle indywidualnym błogosławieństwem lub modlitwą wstawienniczą.

Po zakończeniu osoby zainteresowane dołączeniem do regularnych spotkań mogą podejść i dowiedzieć się o działalności wspólnoty „Pneumatofora”.