Transmisja internetowa – kliknij >>>

„Usilnie namawiam całą Rodzinę Dominikańską – braci, mniszki, siostry, laikat, instytuty świeckie życia konsekrowanego, fraternie kapłańskie i młodzież – na całym świecie do wspólnej modlitwy różańcowej według planu, który przygotował br. Lawrence Lew OP, nasz Promotor Generalny Różańca Świętego” – br. Gerard Timoner OP, Generał Zakonu.

W środę, 29 kwietnia 2020, zbierzmy się wspólnie w naszych wspólnotach i domach by odmówić pięć Chwalebnych Tajemnic Różańca Świętego o godzinie 21.00 czasu lokalnego. Jeśli to możliwe, transmitujmy tę modlitwę online.

Na całym świecie, w święto św. Katarzyny, wszyscy Dominikanie i ich przyjaciele powinni połączyć się w modlitwie różańcowej przeciwko pandemii. Pomodlimy się za chorych, służby medyczne, za rodziny chorych, za tych którzy cierpią ekonomicznie, społecznie i psychologicznie, prosząc o Bożą opiekę i uzdrowienie.

Po każdej dziesiątce, proszę o dodanie słów przekazanych przez Maryję, Matkę Różańcową w Fatimie: „O mój Jezu…”