Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które łączą się w codziennej modlitwie różańcowej. Stowarzyszenia Żywego Różańca powstały w 1826 roku i wpisują się w kilkusetletnią tradycję dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty.

Przynależność do wspólnoty wiążę się z wieloma przywilejami. Członek Żywego Różańca jest zobowiązany do odmawiania jednej tajemnicy w ciągu dnia, natomiast otrzymuję zasługę jakby odmawiał cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
•    w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
•    Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
•    Ofiarowania Pańskiego (2 II),
•    Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
•    Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
•    Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
•    w święto Królowej Różańca świętego 7 października.
•    oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

   Opiekunem Żywego Różańca przy parafii św. Dominika jest o. Adam Policha. W razie pytań zachęcamy do kontaktu (tel. 663 026 951, [email protected]).

 

Czerwiec 2021r.
Intencja papieska: módlmy się za przygotowujących się do małżeństwa przy
wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z
wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Krucjata Modlitwy za Ojczyznę: niech Maryja, Królowa Polski wspiera nas
w walce z laicyzacją naszego Narodu i niebezpiecznymi ideologiami.
Intencje parafialne:
– w intencjach Matki Bożej.
– o dar wiary dla niewierzących
– o nowe powołania do zakonów i kapłaństwa.

Kolejna zmiana tajemnic różańcowych odbędzie się
w  niedzielę 04.07.2021r. po Mszy św. o godz. 8:00.