Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które łączą się w codziennej modlitwie różańcowej. Stowarzyszenia Żywego Różańca powstały w 1826 roku i wpisują się w kilkusetletnią tradycję dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty.

Przynależność do wspólnoty wiążę się z wieloma przywilejami. Członek Żywego Różańca jest zobowiązany do odmawiania jednej tajemnicy w ciągu dnia, natomiast otrzymuję zasługę jakby odmawiał cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
•    w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
•    Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
•    Ofiarowania Pańskiego (2 II),
•    Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
•    Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
•    Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
•    w święto Królowej Różańca świętego 7 października.
•    oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

   Opiekunem Żywego Różańca przy parafii św. Dominika jest o. Adam Policha. W razie pytań zachęcamy do kontaktu (tel. 663 026 951, [email protected]).

 

Wrzesień 2021r.

Intencja papieska:
abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia
powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi
młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Stałe intencje:
– o ochronę życia poczętego w Polsce i na świecie
– o błogosławieństwo Boże dla naszej Ojczyzny
– w intencjach Matki Bożej.
Intencje parafialne:
– za naszych dobroczyńców i za tych którzy nam źle czynią.
– za tych których skrzywdziliśmy, aby dobry Bóg naprawił wyrządzone
przez nas zło.

Kolejna zmiana tajemnic różańcowych odbędzie się
w niedzielę 03.10.2021r. po Mszy św. o godz. 8:00.