Informujemy, że nie prowadzimy zbiórki na remont dachu chodząc po domach parafii.

Kwestujemy przed kościołem w pierwszą niedzielą miesiąca.