1. W poniedziałek (07.10) ostatni dzień rekolekcji różańcowych. Nauki będą głoszone podczas Mszy Świętych o godz. 8:00, 12:00 i 18:00. Nasz rekolekcjonista – o. Krzysztof Kocjan OP – będzie zbierał „tacę” na wsparcie klasztoru w Witebsku na Białorusi, gdzie żyje na co dzień. Prosimy o podziękowanie mu w ten sposób za głoszone słowa.

2. Na poniedziałek (07.10) zapraszamy też do udziału w procesji różańcowej po Mszy o godz. 18:00. Prosimy o zabranie świec lub lampionów. Tego dnia nie będzie nabożeństwa o godz. 17:15!

3. Grupa medytacyjna serdecznie zaprasza na 6-tygodniowy program wprowadzenia do Medytacji Chrześcijańskiej według nauczania o. Johna Maina OSB. Spotkania w piątki o godz. 19:15 w klasztorze.

4. Ogłoszenie z Kurii diecezjalnej: Zapraszamy osoby dotknięte żałobą z powodu utraty dziecka i wszystkich, którym bliski jest temat szacunku wobec najmniejszych naszych braci i sióstr do wzięcia udziału w pogrzebie Dzieci Utraconych. Uroczystość odbędzie się w sobotę, 12 października br., o godz. 14.00 przy Grobie Dzieci Utraconych na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej 24-28 w Szczecinie.

5. Na tablicy ogłoszeń w kruchcie do przeczytania: List Konferencji Episkopatu Polski zapowiadający XIX Dzień Papieski oraz Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami parlamentarnymi dotyczące odpowiedzialności wierzących za życie polityczne.

6. Dziś przypada I niedziela miesiąca, stąd kwestujemy po Msza Świętych na pokrycie kosztów remontu dachu. W tych dniach prowadzone są jeszcze prace na dachu. Pracownicy proszą o modlitwę o dobrą pogodę, bezpieczeństwo i szczęśliwe zakończenie.