Br. Marcin wyjeżdża do klasztoru w Rzeszowie. Dziękujemy za wszelkie dobro, jakie wniósł w naszą wspólnotę. Polecamy jego dalszą drogę modlitwie wszystkich, którym służył w Szczecinie. Będziemy go żegnać podczas Mszy Świętej w poniedziałek 23 września o godz. 18:00.