Niedziela 04 sierpnia 2019

1.W czwartek 08 sierpnia będziemy obchodzić Uroczystość św. Dominika – założyciela Zakonu Kaznodziejskiego. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej o godz. 18:00, a po niej w uroczystych nieszporach.

2. Informujemy, że o. Marek Urbanowski OP został mianowany wikariuszem w naszej parafii. W związku z tym w przypadku nieobecności proboszcza, w sprawach parafialnych można kontaktować się z nim.

3. Paweł Pawlikowski OP i p. Teresa Borkowska OPs zapraszają na Letnie Rekolekcje z Pismem Świętym: Apokalipsa, które zostaną wygłoszone w Małem Cichem w dniach 11-15 sierpnia przez p. dr Danutę Piekarz. Szczegóły i zapisy na stronie www.szczecin.dominikanie.pl.

4. W dniu dzisiejszym po wszystkich Mszach Świętych kwestujemy na remont dachu kościoła. Dziękujemy za włączenie się we wsparcie finansowe.