13 lipca 2019 roku Gerard Francesco Timoner III został przez Kapitułę Generalną dominikanów wybrany na 88. generała Zakonu Kaznodziejskiego

Zob. https://info.dominikanie.pl/2019/07/nowy-general-dominikanow/