Niedziela 23.06.2019
1. Dziś żegnamy o. Patryka Zakrzewskiego OP, który posługiwał u nas głównie jako duszpasterz akademicki, a w klasztorze dbał o prowadzenie ksiąg zakrystyjnych oraz o. Pawła Pawlikowskiego OP, który posługiwał głównie jako wikariusz parafialny, a także prowadził wspólnotę „Pneumatofora”.
Prosimy o modlitwę za nich.
2. W przyszłą niedzielę 30.06 przywitamy w naszej wspólnocie o. Adama
Polichę OP, neoprezbitera, który przyjął święcenia kapłańskie w maju bieżącego roku. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 11:00, której będzie przewodniczył o. Adam, a po niej udzieli nam błogosławieństwa prymicyjnego.
3. Od 01 lipca rozpoczniemy planowany remont dachu kościoła. Jego wykonanie jest konieczne i wiązać się będzie związane z przeniesieniem wszystkich Mszy Świętych i nabożeństw do kaplicy adoracji na cały okres wakacyjny od dnia 01 lipca b.r. W tym czasie będzie celebrowana dodatkowa niedzielna Msza Święta o godz. 16:00, a przed kaplicą postaramy się zamontować nagłośnienie oraz namioty z miejscami siedzącymi, aby zwiększyć możliwość uczestnictwa. Spowiedź odbywać się będzie w kaplicy lub w osobnym namiocie przed kaplicą.
Koszt całego remontu to ok. 853 tyś zł, z czego uzyskamy dotację od Polskiej Prowincji Dominikanów w wysokości ok. 733 tyś zł, a pozostałą część będziemy zobowiązani spłacić w ratach przez okres trzech lat, tj. ok 120 tyś zł. W związku z tym będziemy przeprowadzać kwestę na ten cel, po Mszach Świętych w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Prosimy o wyrozumiałość i modlitwę w intencji całego przedsięwzięcia.
4. Osoby żyjące w powtórnym związku z przeszkodą do zawarcia sakramentu małżeństwa, zapraszamy na spotkanie Duszpasterstwa Związków Niesakramentalnych, które odbędzie się w czwartek 27 czerwca o godz. 19.00
w klasztorze, w sali Trójcy Św.
5. Dziś w krypcie pod kościołem o godz. 18:30 odbędzie się zapowiadany wykład o praktyce medytacji chrześcijańskiej, wygłoszony przez p. Dariusza Hybela i o. Maksymiliana Nawarę OSB (benedyktyn).