Ostatnia seria rekolekcji w naszym kościele odbędzie się w Wielkim Tygodniu. Rekolekcje zatytułowane „Osiem błogosławieństw – osiem dróg nadziei” wygłosi ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki z KUL-u.