1. Przez najbliższe dwa tygodnie swoje praktyki duszpasterskie odbędzie w naszej parafii i klasztorze brat diakon Rafał Wawrzyńczyk.

2. Jutro, w poniedziałek 1 kwietnia zapraszamy o godz. 18.00 na kolejną Mszę św. roczną, w intencji zmarłych poleconych na kartkach wypominkowych.

3. Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy w piątki: dorosłych o godz. 11.20, dzieci o 17.20 a studentów i młodzież po Mszy św. o godz. 18.00. Na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym poświęconym ośmiu błogosławieństwom zapraszamy w niedzielę o godz. 16.00.

4. W piątek, 12 kwietnia odprawimy Drogę Krzyżową idąc ulicami parafii po Mszy św. o godz. 18.00, w intencji ofiar pedofilii w Kościele.

5. Ostatnia seria rekolekcji w naszym kościele odbędzie się w Wielkim Tygodniu. Rekolekcje zatytułowane „Osiem błogosławieństw – osiem dróg nadziei” wygłosi ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki z KUL-u.

6. Biskupi polscy kierują do społeczeństwa List społeczny, zatytułowany „O ład społeczny dla wspólnego dobra”. Można się z nim zapoznać się tutaj:

List społeczny Episkopatu: Potrzebujemy dzisiaj nawrócenia i dialogu

7. Zapraszamy do śpiewania w scholii podczas liturgii Triduum Paschalnego. Pierwsza próba odbędzie się w najbliższy czwartek 4 kwietnia o godz. 19.00 w sali bł. bł. Jordana i Diany. Informacje o kolejnych podane zostaną na próbie i stronie klasztoru.

8. Chcielibyśmy przypomnieć o postawie ciała w trakcie przyjmowania Komunii Świętej. Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, wierni w Polsce mogą przyjmować Komunię w postawie klęczącej lub stojącej. W naszym kościele prosimy, ze względu na wyrażenie jedności wspólnoty eucharystycznej, o przyjmowanie Komunii Świętej w postawie stojącej, podchodząc procesyjnie . Gdy osoba przed nami jest w trakcie przyjmowania Eucharystii, czynimy skłon ciała lub przyklękamy na jedno kolano. Komunii świętej udziela się przez podanie Hostii do ust lub na rękę przez gest wyciągniętych dłoni. Przyjmujący winien spożyć Ciało Pańskie wobec szafarza.

9. W przyszłą niedzielę, po Mszach Świętych, odbędzie się przed kościołem kwesta organizowana i zbierana przez organizatorów i wolontariuszy tzw. „Zupy dla bezdomnych”, organizowanych w Szczecinie w każdy czwartek.

10. W niedzielę, 7 kwietnia odbędzie się sprzedaż najnowszego nr-u miesięcznika „W drodze”.

11. W kruchcie można na być wielkanocne świece Caritas i kartki świąteczne. Dochód przeznaczony na cele charytatywne.

12. W zakrystii można nabyć prasę katolicką. W „Przewodniku katolickim” m.in. rozmowa z biskupem diecezji w Nowej Zelandii o sprzeciwie katolików wobec rasistowskiego zamachu na modlących się muzułmanach.