W czwartek, 14 lutego przypada święto św. św. Cyryla i Metodego – apostołów Słowian i patronów Europy. Zapraszamy tego dnia o godz. 18.00 na Mszę św. i przyjęcie Komunii w obrządku bizantyjsko-słowiańskim, którą celebrował będzie, przy wsparciu chóru cerkiewnego, ks. Robert Rosa z parafii greckokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej. Będziemy modlić się o pokój na Ukrainie oraz chrześcijańskie pojednanie polsko-ukraińskie a koncelebrujący ojcowie będą modlić się w przyjętych intencjach.