1. Zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie. Serdecznie dziękujemy za przyjęcie nas, wspólną modlitwę, rozmowy oraz złożone ofiary. Na 6717 mieszkań, przyjęto nas w 2118.

2. Dziś (w niedzielę) na Mszach Świętych o godz. 9.30, 11.00 i 12.300 naszą parafię wizytuje Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński.

3. W pierwszy czwartek miesiąca, 7 lutego zapraszamy na „Czas miłosierdzia”: o godz. 17.30 na nabożeństwo i o 18.00 Mszę św. wotywną do Bożego Miłosierdzia, a po Mszy na modlitwę wstawienniczą prowadzoną przez wspólnotę ”Pneumatofora”.

4. W poniedziałek, 11 lutego przypada XXVII Światowy Dzień Chorych i papież Franciszek kieruje Orędzie, z którym można się zapoznać na stronie:

https://papiez.wiara.pl/doc/5275485.Darmo-otrzymaliscie-darmo-dawajcie-Mt-10-8

Na Mszę św. w intencji chorych i starszych, połączonej z udzieleniem Sakramentu Chorych, zapraszamy do naszego kościoła w sobotę, 16 lutego o godz. 12.00. Prosimy, aby w miarę możliwości pomóc swoim bliskim chorym i starszym w przybyciu.

5. W sobotę, 9 lutego na Cmentarzu Centralnym zostanie odsłonięty Pomnik poświęcony Męczennikom Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich. O godz. 10.00 w Kaplicy Głównej zostanie odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich ofiar, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi a o godz. 11.30 nastąpi odsłonięcie pomnika. Uroczystość będzie miała charakter państwowy.

6.W czwartek, 14 lutego przypada święto św. św. Cyryla i Metodego – apostołów Słowian i patronów Europy. Zapraszamy tego dnia o godz. 18.0 na Mszę św. i przyjęcie Komunii w obrządku bizantyjsko-słowiańskim, którą celebrował będzie, przy wsparciu chóru cerkiewnego, ks. Robert Rosa z parafii greckokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej. Będziemy modlić się o pokój na Ukrainie oraz chrześcijańskie pojednanie polsko-ukraińskie a koncelebrujący ojcowie będą modlić się w przyjętych intencjach.

7. W ramach akcji „Pomóż uchodźcom przetrwać zimę”, z puszki ustawionej przy żłobku przekazaliśmy do tej pory Polskiemu Centrum Pomocy Międzynarodowej prawie 15 tys. zł. Serdecznie dziękujemy Państwu za tak wielką otwartość i hojność serca.

8. W przyszłą niedzielę, 10 lutego odbędzie się sprzedaż najnowszego numeru dominikańskiego miesięcznika „W drodze”.