W dniach od 21 do 23 maja (poniedziałek – środa) zapraszamy o godz. 18.00 na rekolekcje przed odpustem związanym z wezwaniem naszego kościoła św. Dominika. Od kilku lat odpust obchodzimy 24 maja w Uroczystość Przeniesienia Relikwii św. Dominika, który w tym roku przypadnie w czwartek.

Rekolekcje zatytułowane „Moc modlitwy wstawienniczej”, nawiązującej do szczególnego daru modlitwy wstwienniczej, który charakteryzował św. Dominika, wygłosi w Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej. Rekolekcje rozpoczynać się będa Mszą św. z homilią o godz. 18.00, a po niej konferencja.

„Panie, zmiłuj się nad swoim ludem! Cóż się stanie z grzesznikami!” – tak św. Dominik wstawiał się za swoich braci, za duchowieństwo i wiernych świeckich, za Żydów, Saracenów i pogan, za wszystkie dusze, które tkwią w ciemnościach „włącznie z potępionymi w piekle, nad którymi ronił gorzkie łzy”.